Πληρωμές ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ μέσω των πιστωτικών καρτών.

Η πληρωμή αφορα αποκλειστικά  δίδακτρα σπουδαστών/τριών του Centre of Modern Music.

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ θα σας αποσταλλεί στο mail σας ή μπορείτε να παραλάβετε (πρωτότυπη) από την γραμματεία των σχολείων.

Σημείωση … Το ποσόν πληρωμής αφορά προκαταβολές, έναντι του συμφωνηθέντος για το ολόκληρο του ποσού διάρκειας τρέχοντος σχολικού έτους.